Panelsamtal

Filmfestivalens tema är Skräpyta. Skräpyta är ett uttryck som har lyfts fram av skribenter för att beskriva att glesbygden/landsbygden inte har någon framtid och att människor alltmer kommer att dras mot storstäderna. I panelen sitter tre värmländska riksdagsledamöter som kommer att diskutera olika frågor utifrån temat Skräpyta.

Moderator:
  • Börge Nilsson
Deltagande riksdagsmän/kvinnor:
  • Berit Högman (S)
  • Pål Jonsson (M)
  • Håkan Svenneling (V)

Panelsamtalet startar kl. 19.30.