Diamantfolket

2015 kom beslutet om att lägga ner den största arbetsplatsen i Robertsfors, diamantfabriken. Nedläggningen var knappast unik. Förändringen av det svenska industrisamhället är en av de mest omfattande samhällsomvandlingarna i vår tid. Samtidigt är det kanske den mest osynliga. När media ibland rapporterar fokuserar de på siffror; på lönsamhet, stödformer och antal varslade.

Sara Jordenö ville istället förstå människorna. Hon låter Robertsforsborna själva berätta om sina liv. Om hur inte bara arbetssituationen förändrades, utan också gemenskapen, tryggheten, identiteten… Vad händer med individen och vad händer med vårt samhälle, när hela idén om arbete förändras?

Visas kl. 19.00 (Filmhuset Palladium)

Regi: Sara Jordenö
Längd: 30 min.

Filmen visas i samarbete med Statens konstråd och Konstfrämjandet Värmland.

Läs mer om Diamantfolket på Statens konstråds webbplats

statenskonstråd-logotyp