Välkommen

Välkommen till Värmlands filmfestival Deluxe – en minifilmfestival med film, möten, diskussioner och fördjupning. Under festivalen har du också möjligheten att äta en filmfestivalsbuffe´ på Restaurang Regi.

Värmlands filmfestival Deluxe är en endagsfestival. Den årliga stora filmfestivalen är framflyttad till hösten 2017.

Tema Skräpyta

Filmfestivalens tema är Skräpyta. Skräpyta är ett uttryck som har lyfts fram av skribenter för att beskriva att glesbygden/landsbygden inte har någon framtid och att människor alltmer kommer att dras mot storstäderna. Under festivalen har du möjlighet att se tre filmer på temat och att delta i ett samtal om temat Skräpyta.